Strona parafii Świętej Rodziny w Gdyni

Przejdź do treści


Drodzy siostry i bracia, drodzy parafianie.

 
Od wieków Kościół dla większej czci Pana Boga, a także dla wyrażenia swojej wiary i ufnej nadziei dokonuje ciekawego obrzędu jakim jest koronacja wizerunków Chrystusa i Maryi. Korona to symbol najwyższej godności, sprawiedliwości i mądrości. Jest także symbolem oddania się wszystkich, którzy koronowanej osobie widzą dla siebie opiekę i bezpieczeństwo. W naszym kościele parafialnym od lat modlimy się do Maryi wpatrzeni w kopię figury z Fatimy. Raz na jakiś czas pojawiał się pomysł nałożenia korony na tą właśnie figurę. Widzimy w niej samą Matkę Bożą, która w Fatimie prosi nas o nawrócenie i walkę ze złem. Maryja prosi nas o ofiarowanie modlitwy w intencji pokoju. Prosi, abyśmy czynili to z różańcem w ręku i z wierną prośba wyrażoną w sercu i na ustach.

 
Z inicjatywy członkiń i członków naszych parafialnych Róż Różańcowych dokonano zakupu korony. Korona ta niech będzie naszym wyrazem umiłowania Maryi, oraz szczerego oddania się Jej w niewolę miłości. Uznania Maryi za naszą matkę i królową. Niech będzie to nasze wotum duchowe za wszystkie otrzymane łaski.

 
Korona została ufundowana materialnie przez Żywy Różaniec naszej parafii. A my wszyscy możemy podjąć wysiłek ufundowania jej w sposób duchowy. Tyle mamy różnych codziennych spraw osobistych i rodzinnych. Mamy za co dziękować, ale też świadomi naszych słabości mamy za co przepraszać. Zróbmy to przez miesiąc październik. Niech będzie to szczególny czas łaski i zawierzenia. Zróbmy to przez nasz udział w odmawianej codziennie w kościele modlitwie różańcowej. Dla odnowienia naszego osobistego życia duchowego, ale także do odnowienia życia w parafii, w ojczyźnie i w całym Kościele codziennie będziemy się modlić w jednej konkretnej intencji. Figurę Maryi ukoronujemy w ostatnią niedzielę miesiąca różańcowego 28 października, podczas mszy św. o godz. 10.00. Zjednoczmy się wszyscy w rodzinie parafialnej na modlitwie przebłagalnej i dziękczynnej.

_________________________________________________


 
 
01 X – Dziękczynienie za dar obecności Maryi w życiu każdego i każdej z nas.
 
02 X – Dziękczynienie za dar naszej własnej rodziny /rodziców, dzieci, rodzeństwa i dziadków/.
 
03 X – Intencja dziękczynno – błagalna za małżeństwa naszej parafii; za przykład życia małżeńskiego
 
04 X – Przebłaganie za grzechy własne.
 
05 X – Przebłaganie za zmarnowany dar małżeństwa i rodzicielstwa /zaniedbania w wypełnianiu obowiązków małżeńskich i rodzicielskich/.
 
06 X – Przebłaganie za zdrady małżeńskie, za odrzucenie i nieposzanowanie miłości małżeńskiej.
 
07 X – Przebłaganie za porzucenie własnej rodziny i dzieci.
 
08 X – Przebłaganie za grzech aborcji, przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie.
 
09 X – Przebłaganie za odrzucenie, zaniedbanie i znieważenie miłości rodzicielskiej przez dzieci.
 
10 X – W intencji polskiej szkoły. W intencji uczniów, studentów, nauczycieli i wychowawców.
 
11 X – W intencji chorych. Za chorujących w domach rodzinnych, szpitalach, hospicjach i domach opieki.
 
12 X – Modlitwa za sieroty i wdowy, wykluczonych i odrzuconych.
 
13 X – Modlitwa o pokój na świecie, w ojczyźnie i w rodzinie.
 
14 X – Dziękczynienie za wszystkie wspólnoty duszpasterskie naszej parafii.
 
15 X – W intencji dzieci i młodzieży naszej parafii.
 
16 X – Dziękczynna za dar chrztu świętego i sakramentu bierzmowania.
 
17 X – Dziękczynna za dar Eucharystii.
 
18 X – Dziękczynienie za dar kapłaństwa i życia konsekrowanego.
 
19 X – W intencji papieża i naszych biskupów.
 
20 X – Przebłaganie za nieposzanowanie i odrzucenie życia sakramentalnego.
 
21 X – Modlitwa za przygotowujących się do I Komunii Św. i Bierzmowania w naszej parafii.
 
22 X – Modlitwa za przygotowujących się do małżeństwa w naszej parafii.
 
23 X – Przebłagalnie za grzechy kapłanów.
 
24 X – W intencji skrzywdzonych /ofiary nadużyć seksualnych/ i zgorszonych przez kapłanów.
 
25 X – Dziękczynienie za dar wolnej i niepodległej ojczyzny.
 
26 X – Modlitwa za sprawujących władzę, o dar mądrości i świętości.
 
27 X – Modlitwa za poległych w obronie ojczyzny.
 
28 X – Modlitwa za polskich emigrantów /Polacy żyjący poza granicami Ojczyzny/.
 
KORONACJA FGURY MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ, godz. 10.00
 
 
29 X – Za tych, którzy uważają się za odrzuconych i zdradzonych przez ojczyznę.
 
30 X – O wolność duchową dla zniewolonych, uzależnionych, grzesznych i opętanych.
 
31 X – W intencji bezrobotnych, bezdomnych, przeżywających jakiekolwiek trudności i kłopoty.
 
 
                           
 
 
                                                                                         Ks. Mariusz


Parafia Świętej Rodziny w Gdyni
81-333 Gdynia ul. Kołłątaja 40
Telefon 664 962 667
Kontakt z Księdzem Administratorem -
m.dziar@wp.pl
Konto parafii - Bank Milenium
73  1160 2202 0000 0002 0765 6023
Prasa katolicka
Wróć do spisu treści