Strona parafii Świętej Rodziny w Gdyni

Przejdź do treści


 • PIERWSZE CZYTANIE  (Iz 40,25-31)

  Bóg dodaje mocy zmęczonemu

  Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

  „Z kimże byście mogli Mnie porównać,
  tak, żeby Mi dorównał?” — mówi Święty.
  Podnieście oczy w górę i patrzcie:
  Kto stworzył te gwiazdy?
  Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko,
  wszystkie je woła po imieniu.
  Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły
  nikt się nie uchyli.
  Czemu mówisz, Jakubie,
  i ty, Izraelu, powtarzasz:
  „Zakryta jest moja droga przed Panem
  i prawo me przed Bogiem przeoczone?”
  Czy nie wiesz tego? Czyś nie słyszał?
  Pan to Bóg wieczny,
  Stwórca krańców ziemi.
  On się nie męczy ani nie nuży,
  Jego mądrość jest niezgłębiona.
  On dodaje mocy zmęczonemu
  i pomnaża siły omdlałego.
  Chłopcy się męczą i nużą,
  chwieją się słabnąc młodzieńcy;
  lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły,
  otrzymują skrzydła jak orły;
  biegną bez zmęczenia,
  bez znużenia idą.

  Oto słowo Boże.


  PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 103,1-2,3-4,8.10)

  Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

  Błogosław, duszo moja, Pana *
  i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
  Błogosław, duszo moja, Pana *
  i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

  On odpuszcza wszystkie twoje winy *
  i uleczy wszystkie choroby,
  On twoje życie ratuje od zguby, *
  obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

  Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
  nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
  Nie postępuje z nami według naszych grzechów *
  ani według win naszych nam nie odpłaca.


  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

  Oto Pan przyjdzie, aby lud swój zbawić,
  błogosławieni, którzy są gotowi wyjść Mu na spotkanie.

  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


  EWANGELIA  (Mt 11,28-30)

  Chrystus pokrzepia utrudzonych

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

  Jezus przemówił tymi słowami:
  „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

  Oto słowo Pańskie.
Parafia Świętej Rodziny w Gdyni
81-333 Gdynia ul. Kołłątaja 40
Telefon 664 962 667
Kontakt z Księdzem Administratorem -
m.dziar@wp.pl
Konto parafii - Bank Millennium
73  1160 2202 0000 0002 0765 6023
Prasa katolicka
Wróć do spisu treści