Strona parafii Świętej Rodziny w Gdyni

Przejdź do treści • PIERWSZE CZYTANIE (Dz 13,46-49)

  Apostołowie zwracają się do pogan

  Czytanie z Dziejów Apostolskich.

  Paweł i Barnaba powiedzieli do Żydów: „Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: «Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi»”.
  Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju.
  Oto słowo Boże.


  PSALM RESPONSORYJNY (Ps 117,1-2)

  Refren: Idźcie i głoście światu Ewangelię.

  Chwalcie Pana, wszystkie narody, *
  wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
  bo potężna nad nami Jego łaska, *
  a wierność Pana trwa na wieki.


  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Łk 4,18)

  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

  Pan posłał Mnie, abym ubogim głosił dobrą nowinę,
  więźniom głosił wolność.

  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


  EWANGELIA  (Łk 10,1-9)

  Rozesłanie uczniów

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

  Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.
  Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
  Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: «Pokój temu domowi!» Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was.
  W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swą zapłatę.
  Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: «Przybliżyło się do was królestwo Boże»”.

  Oto słowo Pańskie.
Prasa katolicka
Wróć do spisu treści