Strona parafii Świętej Rodziny w Gdyni

Przejdź do treści


„Szukacie Mnie nie dlatego, że zobaczyliście znaki, lecz dlatego, że najedliście się chleba do syta” (J 6, 26) – wyrzut Jezusa skierowany do ludzi, którzy dopiero co byli świadkami cudownego rozmnożenia chleba,
warto potraktować poważnie, kiedy doświadcza się pokusy instrumentalnego traktowania spraw Bożych. Można szukać Jezusa nie dla Niego samego, ale dla osiągnięcia doczesnych korzyści. Można też garnąć się do Kościoła, nie pragnąc spotkać w nim Boga. Jest to częsta pokusa. Tymczasem Chrystus, objawiając moc i udzielając obficie swoich łask, pragnie, by naszą odpowiedzią na nie była wiara. Dlatego prosząc Go o zdrowie ciała, pomyśl o zdrowiu swej duszy, modląc się o pomyślność w interesach, zatroszcz się, by dobra materialne nie przysłoniły ci duchowych skarbów.
Dobry Jezu, oczyść moje serce z nieuporządkowanych pragnień. Oby Duch Święty sprawił, bym kierował się w swoim postępowaniu miłością i wiarą.
Parafia Świętej Rodziny w Gdyni
81-333 Gdynia ul. Kołłątaja 40
Telefon 664 962 667
Kontakt z Księdzem Administratorem -
m.dziar@wp.pl
Konto parafii - Bank Milenium
73  1160 2202 0000 0002 0765 6023
Prasa katolicka
Wróć do spisu treści