Strona parafii Świętej Rodziny w Gdyni

Przejdź do treści


Drodzy Siostry i Bracia, Drodzy Parafianie

 
 
Stajemy przed Bogiem w pokorze serc, świadomi różnych słabości i ograniczeń, ale także wdzięczni za wszystkie talenty, które otrzymaliśmy. Chylimy czoła także wobec Niepokalanie Poczętej Maryi Dziewicy. Dziękujemy Matce Bożej za Jej matczyną troskę i opiekę. W takim stanie ducha rozpoczynamy Nowy Rok 2018. Jako ludzie wiary z nadzieją patrzymy w przyszłość.

 
Rozpoczynamy rok pod duchowym przewodnictwem Ojca Św. Franciszka i naszego Metropolity Ks. Abp Sławoja Leszka Głódzia. W kwietniu będziemy obchodzić dziesięciolecie pasterskiej posługi Ks. Arcybiskupa jako naszego Metropolity.

 
Miniony rok przeżywaliśmy pod patronatem Św. Adama Chmielowskiego – brata Alberta, brata ubogich i odrzuconych na margines życia. Jako wotum tego wydarzenia, we wspólnocie parafialnej podjęliśmy dzieło pomocy rodzinom w Syrii w ramach programu Caritas „Rodzina Rodzinie.”

 
Ten mijający rok w naszej parafii był czasem misji świętych, szczególnego odnowienia naszej duchowości, które przeprowadził O. Janusz Tereszczuk, Jezuita. Był to także rok przypadającej raz na pięć lat wizytacji kanonicznej, którą przeprowadził Metropolita Gdański J. E. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.
 
Włączyliśmy się także w 100 lecie objawień Matki Bożej w Fatimie. Odnowiliśmy comiesięczne msze św. fatimskie, a część naszych parafian wraz z Ks. Pawłem odbyła pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Fatimie.

 
Podsumowując mijający rok przypomnijmy sobie najważniejsze fakty. Na terenie naszej parafii mieszka według danych Urzędu Miasta 7700 mieszkańców. Coroczne, październikowe badanie praktyk religijnych wykazało, że na niedzielną mszę św., uczęszcza do naszego kościoła parafialnego ok. 1200 wiernych. Kolędę w minionym roku przyjęto w połowie ogólnej liczby mieszkań.  

 
        W minionym roku w naszej parafii ochrzciliśmy 53 dzieci, włączając je do wspólnoty Kościoła. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej przyjęły 42 osoby. Do I Komunii Św. przystąpiło 59 dzieci. Wzywając na świadka Pana Boga 16 par zawarło w naszym kościele parafialnym sakrament małżeństwa. Do tej liczby niestety należy dodać 83 osoby, które odeszły do wieczności.

 
W naszej parafii posługę kapłańską pełnią administrator parafii Ks. Kanonik Mariusz Dziarmaga, jak również Ks. Prałat Piotr Topolewski, oraz ksiądz wikariusz Paweł Borkowski. W stałym funkcjonowaniu kościoła i plebanii swoją posługę pełni pan Adam Komor – zakrystianin i konserwator. Pracę w naszej parafii zakończyła pani gospodyni Teresa Brojakowska, która przechodzi na emeryturę.
 
W minionym roku pracę organisty wykonywali panowie Zbigniew Gach i Marcin Majak. Obecnie organistą jest p. Tomasz Pawłowski.

 
W pracy katechetycznej posługują panie katechetki w Szkołach Podstawowych nr 17 i 52, oraz pan katecheta w Gdyńskiej Szkole Społecznej. Ponadto na terenie parafii znajduje się Akademia Morska, Zespół Szkół Usługowych, Zespół Szkół Mechanicznych i Zespół Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych, w którym katechizuje ksiądz Paweł.
 
W Szkole Podstawowej nr 17 działa szkolne koło Caritas pod czujnym okiem p. mgr Ewy Podolskiej.
 
W naszej parafii działa poradnictwo rodzinne, które prowadzi pani Beata Jutrzenka – Trzebiatowska.
 
W naszej parafii działa ponad 40 osobowa grupa ministrantów i lektorów. Opiekunem tej grupy jest Ks. Paweł, któremu skutecznie pomaga pan zakrystianin. Ministranci obok regularnych zbiórek zwiedzają m in. Kaszuby, a także uczestniczą w cotygodniowych zajęciach sportowych na jednym z gdyńskich orlików. Podczas mszy św. dla dzieci oprawę muzyczną prowadzi scholka dziecięca pod kierunkiem pani Julii Drożdżal i pana Sebastiana Konopińskiego.
 
W naszej parafii działają takie wspólnoty duszpasterskie jak Żywy Różaniec, Zespół Charytatywny, Ruch Rodzin Nazaretańskich, oraz Oaza rodzin Kościoła Domowego. W każdą sobotę w naszym domu parafialnym odbywają się spotkania dziewczęcej drużyny zuchowej „Źródlane Rusałki.” Dom parafialny jest także miejscem spotkań drużyny strzeleckiej. Żywą wspólnotą są dzieci uczęszczające na niedzielną mszę św. o godz. 11.30, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii Św. Przy parafii działa także młodzieżowe koło teatralne.

 
Przy parafii działa kawiarenka czynna w niedzielę po mszach św. o godz. 10.00 i 11.30. Bardzo dziękuję paniom i panom dbającym nie tylko o sferę kulinarną, ale nade wszystko za troskę i żywe zaangażowanie. Kawiarenka to miejsce spotkań, wyświetlania filmów o tematyce religijnej ale także prelekcji o tematyce społecznej i zdrowotnej.
 
Bardzo ważną grupą duszpasterską jest prężnie działająca i rozwijająca się grupa rowerowa. Od tego roku przy parafii działa krąg biblijny „Lectio Divina.”

 
Parafia to nade wszystko każdy z Was. To rodziny, małżonkowie i dzieci. To także osoby żyjące samotne i doświadczające stanu wdowiego. Nasza parafia to także wszyscy chorzy, którzy wspierają nas swoją modlitwą i cierpieniem. Na obraz parafii składają się nie tylko ludzie wierzący, ale także ci, którzy poszukują Boga i swojego miejsca w życiu.

 
W parafii, tak jak w każdej wspólnocie rodzinnej przeżywamy ważne wydarzenia i uroczystości. Wielu naszych parafian uczestniczyło w parafialnej, a także w gdyńskiej drodze krzyżowej i procesji różańcowej oraz w pielgrzymce Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Jasną Górę i Leśniowa, do tronu matki Bożej Królowej Rodzin. Wielu naszych parafian, a także ministrantów uczestniczyło w pielgrzymce do Gietrzwałdu i Lubawy. Braliśmy także udział w czerwcowym jubileuszu 30 lecia pobytu w Gdyni Św. Jana Pawła II.

 
W naszym kościele parafialnym w każdą pierwszą niedzielę miesiąca modlimy się za małżeństwa oczekujące narodzin dziecka, udzielając im specjalnego błogosławieństwa. Raz w roku gromadzą się na wspólna modlitwę dziękczynną kolejarze zrzeszeni w NSZZ Solidarność Szybkiej Kolei Miejskiej z Trójmiasta.

 
Godnym zauważenia wydarzeniem był cieszący się dużą popularnością festyn parafialny.

 
W lutym teatr „Nazaret” wystawił w naszym kościele sztukę „Król wschodzącego słońca.” Na zakończenie misji świętych w kościele gościliśmy chór „Cantus” z parafii Św. Andrzeja Boboli w Gdyni.

 
Dzięki zaangażowaniu pana kościelnego możemy poszczycić się stale aktualizowaną stroną internetową. Znajdziemy na niej bogatą fotogalerię, filmy i informacje z życia wspólnot działających w naszej parafii. Na stronie internetowej znajdziemy zakładkę radio z transmisją niedzielnej mszy św. i  transmisją rekolekcji.

 
W mijającym roku w kościele odbyły się spotkania z gośćmi min. z alumnami naszego Seminarium Duchownego z okazji niedzieli Dobrego Pasterza i niedzieli Chrystusa Króla. oraz z Ks. Jakubem Dębickim, misjonarzem na Ukrainie.
 
W minionym roku braliśmy udział w wielu inicjatywach charytatywnych, wspierając modlitewnie i materialnie Caritas, misje święte, uczelnie katolickie – KUL i nasze Seminarium Duchowne w Oliwie, Kościół prześladowany w Syrii, oraz Kościół na Wschodzie. Nasi parafianie żywo zareagowali na pomoc potrzebującym w parafii, organizując dla nich pomoc świąteczną. Wspieraliśmy także Gdyńskie Hospicjum i Dom Dziecka w Gdańsku Wrzeszczu. Pomogliśmy materialnie ofiarom trzęsienia ziemi w Meksyku.

 
Nasza parafia od wielu lat współpracuje z radą dzielnicy Grabówek na czele z jej przewodniczącym panem Zenonem Roda.

 
Najważniejszym dziełem materialnym są nowe okna w kościele, oraz pierwszy z trzech witraży. Dziękuję za to długo oczekiwane dzieło wykonane przez firmę pana Jacka Mańkowskiego. Witraże zaprojektował nasz parafianin p. inż., dr Bogumił Oświecimski.

 
Na początku 2017 roku odnowiliśmy tabernakulum, W listopadzie oświetlono schody do kościoła od ul. Morskiej. Zainstalowano i oświetlono nowy krzyż misyjny. Za te pracę dziękuje firmom pana Andrzeja Małkiewicza, pana Krzysztofa Duczmala i pana Tomasza Wrycza. Jesienią przeprowadziliśmy konieczny remont dachu i tarasu w domu parafialnym. Prace dekarskie wykonała firma p. Adama Dampc z Władysławowa. W nadchodzącym czasie czeka nas m in. odnowienie posadzki w kościele, renowacja ławek i odnowienie zewnętrznej elewacji kościoła.

 
Wkraczając w nowy rok chcemy podjąć nowe zadania. Ożywiani przez świadectwo życia papieża Franciszka mamy dbać o swój rozwój duchowy. Odnawiajmy życie religijne naszych rodzin. Jak zawsze przypominał nam święty Jan Paweł II >nie pozwólmy aby Imię Boga było obrażane w naszym sercu, w życiu społecznym i rodzinnym<. Papież wołał:  >brońcie życia, nie wstydźcie się wiary i krzyża. Bądźcie wierni swoim korzeniom, nie można budować kontaktów międzyludzkich bez Chrystusa, bez wartości. Nie można budować żadnych systemów, ani społecznych, ani politycznych

 
Rok 2018 w całym Kościele powszechnym będzie poświecony Duchowi Św. Mamy odnowić dary i owoce Ducha Św., które otrzymaliśmy w Sakramencie Bierzmowania. Ten sakrament nie tylko potwierdza naszą dojrzałość w wierze, ale nade wszystko jest wprowadzeniem każdego ochrzczonego do aktywnego włączenia się we wspólnotę Kościoła Świętego. W 2018 roku w Polskim Kościele będziemy przeżywać 450 rocznicę śmierci Św. Stanisława Kostki głównego patrona Polski, oraz patrona młodzieży.  

 
Siostry i bracia nie lękajmy się czasu, który jest przed nami. Jest z nami Chrystus, który przychodzi do nas w wielorakich naszych potrzebach. On nieustannie obecny jest w naszym życiu. On jest Emmanuelem – Bogiem z nami i Bogiem dla nas. Bóg więc daje nam kolejny czas do wykorzystania i przemiany.

 
Niech Boży pokój buduje nasze rodziny i wspólnoty sąsiedzkie. Zróbmy wszystko aby odzyskiwać na nowo wartości chrześcijańskie. Dbajmy o świętość rodzin. Niech relacje między ludźmi opierają się na miłości, która zawsze patrzy na dobro drugiego człowieka.

 
Z wiarą, miłością i nadzieją polecamy Was Bożej opiece.
 
 

 
Wasi duszpasterze
Parafia Świętej Rodziny w Gdyni
81-333 Gdynia ul. Kołłątaja 40
Telefon 664 962 667
Kontakt z Księdzem Administratorem -
m.dziar@wp.pl
Konto parafii - Bank Milenium
73  1160 2202 0000 0002 0765 6023
Prasa katolicka
Wróć do spisu treści