Parafia Świętej Rodziny w Gdyni

Przejdź do treści
Sakramenty


Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako dzieci Boże, zjednoczeni z Chrystusem oraz wszczepieni w Kościół.

Zgłoszenie i data chrztu:
Na kilka tygodni przed należy odbyć rozmowę do kancelarii parafialnej, by uzgodnić termin chrztu /chrzest zgłaszają wyłącznie rodzice dziecka, lub jego prawni opiekunowie/.
podać dane personalne dziecka, rodziców i chrzestnych.
W naszej parafii chrztu św. udzielamy w II i IV niedzielę miesiąca, w połączeniu z mszą św. o godz. 13.00

Dokumenty potrzebne do chrztu dziecka:
akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego,
świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców dziecka (jeżeli był zawierany poza naszą parafią),
dane dotyczące rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, zawód, dokładny adres zamieszkania), rodzicami chrzestnymi mogą być wierzący i praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, mogą przystępować do sakramentów świętych oraz stanowią moralny przykład dla dziecka (rodzice chrzestni spoza naszej parafii, dostarczają zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić tę zaszczytną godność),

- rodzice, chrzestni i najbliżsi z rodziny przystępują do sakramentu spowiedzi oraz w intencji dziecka przyjmują komunię świętą,
- chrzestni zatroszczą się o świecę gromniczną i białą szatę,


CHRZEST OSÓB DOROSŁYCH
Osoby dorosłe, które Duch Święty przez posługę Kościoła powołuje do życia według zasad Ewangelii mogą ubiegać się o przyjęcie chrztu w naszej wspólnocie parafialnej.

Dokumenty wymagane przy chrzcie dorosłych:
metryka urodzenia z USC;
zgoda Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego na chrzest /z prośbę o zgodę na chrzest osoby dorosłej występuje proboszcz parafii po zakończeniu okresu przygotowań do chrztu/;
Kandydat do chrztu musi odbyć specjalne przygotowanie do chrztu - okres katechumenatu. /parafia p. w. N.S.P.J. w Gdyni/., po wcześniejszym zgłoszeniu proboszcza parafii zamieszkania
Dzieci w wieku szkolnym od lat 7-miu powinny być przygotowywane pod kierunkiem swojego katechety szkolnego.
Prasa katolicka
Wróć do spisu treści