Strona parafii Świętej Rodziny w Gdyni

Parafia Świętej Rodziny w Gdyni
Przejdź do treści
Sakramenty
Sakrament Chrztu


Pan Jezus powiedział do Apostołów: Idźcie wiec i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (Mt 28, 19)

A do Nikodema rzekł: Zaprawdę, zaprawdę mówię tobie, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. (J 3,5)

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu
i odrodzeni jako dzieci Boże, zjednoczeni
z Chrystusem oraz wszczepieni w Kościół.

Termin: do uzgodnienia z ks. Proboszczem


Zgłoszenie:

 Na kilka tygodni przed należy odbyć rozmowę do kancelarii parafialnej, by uzgodnić termin chrztu, podać dane personalne dziecka, rodziców i chrzestnych. Jest to też okazja skorzystania
z pierwszego pouczenia-katechezy chrzcielnej. Druga – odbywa się w dniu chrztu.

Dokumenty do chrztu dziecka:

- akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego,

- świadectwo sakramentu małżeństwa (jeżeli był zawierany poza naszą parafią),

- dane dotyczące rodziców chrzestnych (imię
i nazwisko, wiek, zawód, dokładny adres zamieszkania),

- rodzicami chrzestnymi mogą być wierzący
i praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, mogą przystępować do sakramentów świętych oraz stanowią moralny przykład dla dziecka (rodzice chrzestni spoza naszej parafii, dostarczają zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić tę zaszczytną godność),

- rodzice, chrzestni i najbliżsi z rodziny przystępują do sakramentu spowiedzi oraz
w intencji dziecka przyjmują komunię świętą,

- chrzestni zatroszczą się o świecę i białą szatę,CHRZEST OSÓB DOROSŁYCH

Kto przyjmuje chrzest, będzie zbawiony (Mk 16, 16)

Osoby dorosłe, które Duch Święty przez posługę Kościoła powołuje do życia według zasad Ewangelii mogą ubiegać się o przyjęcie chrztu w naszej wspólnocie parafialnej.

W tym celu powinny zgłosić się do kancelarii parafialnej.

Dokumenty wymagane przy chrzcie dorosłych

- metryka urodzenia z USC;

- zgoda Biskupa Ordynariusza na chrzest
/z prośbę o zgodę na chrzest osoby dorosłej występuje do Biskupa parafia po zakończeniu okresu przygotowań do chrztu/;


Przygotowanie do chrztu

Kandydat do chrztu musi odbyć specjalne przygotowanie do chrztu - okres katechumenatu.

Dzieci w wieku szkolnym od lat 7-miu powinny być przygotowywane pod kierunkiem swojego katechety szkolnego.

Przygotowanie osób dorosłych odbywa się
w Gdyni Orłowie przy kościele Matki Boskiej Bolesnej.

Podczas katechumenatu kandydat poznaje prawdy wiary, obowiązki życia chrześcijańskiego, uczy się modlitwy, a także dojrzewa do prawdziwego żalu za grzechy.


Chrzestny

Zgodnie ze starodawnym zwyczajem Kościoła człowiek dorosły nie może być dopuszczony do chrztu bez chrzestnego, wybranego ze wspólnoty chrześcijańskiej.

Ma on pomagać chrześniakowi, przynajmniej w ostatnich przygotowaniach do przyjęcia sakramentu, a po chrzcie dbać o jego wytrwanie w wierze i w chrześcijańskim życiu.

Chrzestny podczas udzielania chrztu: świadczy wobec wspólnoty Kościoła o wierze przyjmującego chrzest.

Chrzestny musi spełniać następujące wymagania:

- mieć ukończone 16 lat;

- być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;

- prowadzić życie zgodne z wiarą /nie może to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym/;

- przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego;
/osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika/;

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego

Ponieważ przyjęcie sakramentu chrztu gładzi wszystkie grzechy i otwiera dostęp do pełni życia sakramentalnego we wspólnocie Kościoła osoba dorosła zazwyczaj od razu otrzymuje wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: bezpośrednio po chrzcie udzielany jest sakrament bierzmowania oraz uczestniczy
w Eucharystii przyjmując Komunię św.

Prasa katolicka
Wróć do spisu treści