Strona parafii Świętej Rodziny w Gdyni

Przejdź do treści
Administrator  parafii
 Ks. Kanonik mgr lic. Mariusz Dziarmaga
   tel. 664 962 667
e-mail: m.dziar@wp.pl

1. Sprawy administracyjne oraz ekonomiczne i koordynacja życia duszpasterskiego parafii
2. Sędzia Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego
(07. X. 2003 r. - 17 X. 2016 r.)
3. Obrońca Węzła Małżeńskiego w Gdańskim Trybunale Metropolitalnym od 17. X. 2016 r.
4. Ruch Rodzin Nazaretańskich
5. Żywy Różaniec
6. Rada duszpasterska i ekonomiczna
7. Zespół charytatywny
8. Grupa rowerowa
Tytularny Proboszcz -
 Ks. Prałat mgr Piotr Topolewski  
     tel. 58 620 34 59

1. Pomoc w kancelarii parafialnej
2. Pomoc duszpasterska w parafii
Wikariusz
Ks. mgr. lic. Marcin Dera

1.  Ministranci i lektorzy
2. Przygotowanie młodzieży do Sakramentu nierzmowania
3. Wspólnota Lectio Divina


Parafia Świętej Rodziny w Gdyni
81-333 Gdynia ul. Kołłątaja 40
Telefon 664 962 667
Kontakt z Księdzem Administratorem -
m.dziar@wp.pl
Konto parafii - Bank Millennium
73  1160 2202 0000 0002 0765 6023
Prasa katolicka
Wróć do spisu treści