Parafia Świętej Rodziny w Gdyni

Parafia Świętej Rodziny w Gdyni
Przejdź do treści
Proboszcz  parafii
 Ks. Kanonik mgr lic. Mariusz Dziarmaga
   tel. 664 962 667
e-mail: m.dziar@wp.pl

1. Sprawy administracyjne oraz ekonomiczne i koordynacja życia duszpasterskiego parafii
2. Sędzia Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego
(07. X. 2003 r. - 17 X. 2016 r.)
3. Obrońca Węzła Małżeńskiego w Gdańskim Trybunale Metropolitalnym od 17. X. 2016 r.
4. Ruch Rodzin Nazaretańskich
5. Rada duszpasterska i ekonomiczna
6. Zespół charytatywny
7. Moderator Grupy modlitewnej Św. O. Pio
Wikariusz
Ks. mgr. lic. Marcin Dera

1. Katecheta w Technikum hotelarsko – gastronomicznym
2.  Opiekun ministrantów i lektorów
3. Odpowiedzialny za parafialne radio Rodzina i biuletynu parafialnego
4. Przygotowanie dzieci do I Komunii Św.
5. Moderator Żywego Różańca rodziców za dzieci

Emeryt Rezydent -
 Ks. Prałat mgr Piotr Topolewski  

1. Pomoc duszpasterska w parafii
Diakon
Filip Gobis

1. Pomoc duszpasterska w parafii


Prasa katolicka
Wróć do spisu treści