Parafia Świętej Rodziny w Gdyni

Parafia Świętej Rodziny w Gdyni
Przejdź do treści
Administrator  parafii
 Ks. Kanonik mgr lic. Mariusz Dziarmaga
   tel. 664 962 667
e-mail: m.dziar@wp.pl

1. Sprawy administracyjne oraz ekonomiczne i koordynacja życia duszpasterskiego parafii
2. Sędzia Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego
(07. X. 2003 r. - 17 X. 2016 r.)
3. Obrońca Węzła Małżeńskiego w Gdańskim Trybunale Metropolitalnym od 17. X. 2016 r.
4. Ruch Rodzin Nazaretańskich
5. Żywy Różaniec
6. Rada duszpasterska i ekonomiczna
7. Zespół charytatywny
8. Grupa rowerowa
Tytularny Proboszcz -
 Ks. Prałat mgr Piotr Topolewski  
     tel. 58 620 34 59

1. Pomoc duszpasterska w parafii
Wikariusz
Ks. mgr. lic. Marcin Dera

1. Katecheta w Technikum hotelarsko – gastronomicznym
2.  Opiekun ministrantów i lektorów
3. Przygotowanie młodzieży do Sakramentu bierzmowania
4. Moderator Wspólnoty Lectio Divina
5. Odpowiedzialny za parafialne radio Rodzina


Prasa katolicka
Wróć do spisu treści