Strona parafii Świętej Rodziny w Gdyni

Przejdź do treści


Szczęść Boże,

W nadchodzącym tygodniu nasze kolejne spotkanie w ramach Lectio Divina odbędzie się w czwartek 18 października o godz. 19:00 w kawiarence parafialnej, na które w imieniu ks. Marcina serdecznie zapraszam. Nasze spotkanie poświęcone będzie rozważaniu perykopy Mk 10, 35-45.

******************************************************************

LectioDivina to prosta i wyrazista metoda na systematyczne zgłębianie Słowa Bożego, prowadząca od uważnej lektury poszczególnych fragmentów Biblii przez osobistą medytację i modlitwę po praktyczne wdrażanie w życie słów, które kieruje do nas sam Bóg, oraz dzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi.
 
Raz w tygodniu, w czwartek,wspólnie z kapłanem spotykamy się na wspólnej modlitwie i dzieleniu się Słowem Bożym. Na spotkaniu będziemy rozważać fragment Ewangelii z nadchodzącej niedzieli, a na każdy dzień tygodnia będą przekazywane przygotowane wcześniej rozważania. Na ich podstawie możliwe będzie samodzielne zgłębianie poszczególnych tekstów, poświęcając na to około pół godziny dziennie.
 
Pomysł LectioDivinazostał zainicjowany przez wykładowców Szkoły Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej i narodził się w odpowiedzi na coraz bardziej żywą wśród osób świeckich potrzebę głębszego poznawania Pisma Świętego. Osoby, które nie mają wiedzy teologicznej ani doświadczenia w rozważaniu Słowa Bożego, nie zawsze potrafią czytać Biblię tak, by to nie była tylko lektura i potrzebują pomocy, by móc naprawdę zacząć żyć Słowem Bożym.
Parafia Świętej Rodziny w Gdyni
81-333 Gdynia ul. Kołłątaja 40
Telefon 664 962 667
Kontakt z Księdzem Administratorem -
m.dziar@wp.pl
Konto parafii - Bank Milenium
73  1160 2202 0000 0002 0765 6023
Prasa katolicka
Wróć do spisu treści