kaplica - Parafia Świętej Rodziny w Gdyni

Parafia Świętej Rodziny w Gdyni
Przejdź do treści
W naszym kościele, w pomieszczeniu obok figury Św. Antoniego powstanie mini kaplica poświęcona Św. Józefowi, oblubieńcowi Najświętszej Maryi Panny, oraz patronowi Kościoła Świętego i mężczyzn. To inicjatywa towarzyszy nam od paru lat. Co ciekawe pomysł powstania takiej kaplicy zrodził się w sercach kilku wrażliwych i pobożnych pań.
Brakowało w naszym kościele takiej kaplicy, a nade wszystko czci dla Św. Józefa i modlitwy przez Jego wstawiennictwo. Św. Józef to wielki patron, choćby dlatego, że został wybrany przez Boga na opiekuna Św. Rodziny, na ziemskiego wychowawcę Jezusa. Pismo Święte nazywa Józefa sprawiedliwym, czyli wiernym Bożej woli i Bożym przykazaniom. Z racji tego jest On patronem tak wielu dzieł. Przez wzór wiary, odpowiedzialności i troski za Maryję i Jezusa jest patronem Kościoła, ludzi pracy i mężczyzn. Jest także patronem dobrej śmierci.
Przy wejściu do wspomnianego pomieszczenia znajduje się projekt przyszłej kaplicy. Bardzo proszę się z nim zapoznać i przedstawić swoje sugestie. Ta kaplica nadal będzie spełniała dotychczasową formę konfesjonału dla osób słabosłyszących.
Ośmielam się prosić o wsparcie finansowe, aby jak najszybciej zrealizować pomysł powstania kaplicy z figurą Św. Józefa. Niech będzie to wspólne dzieło nas wszystkich.
Św. Józefie módl się za nami.
Prasa katolicka
Wróć do spisu treści