Liturgia - Parafia Świętej Rodziny w Gdyni

Przejdź do treści


PIERWSZE CZYTANIE (Jr 18, 18-20)


Modlitwa prześladowanego Jeremiasza


Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza


Niegodziwi rzekli: «Chodźcie, uknujemy zamach na Jeremiasza! Bo przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia ani mędrcowi rady, ani prorokowi słowa. Chodźcie, uderzmy go językiem, nie zważajmy wcale na jego słowa!».

Usłysz mnie, Panie, i słuchaj głosu moich przeciwników! Czy złem za dobro się płaci? A oni wykopali dół dla mnie. Wspomnij, jak stawałem przed Tobą, aby się wstawiać za nimi, aby odwrócić od nich Twój gniew.


Oto słowo Boże.PSALM RESPONSORYJNY (Ps 31, 5-6. 14. 15-16)


Refren: Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.


Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, *

bo Ty jesteś moją ucieczką.

W ręce Twoje powierzam ducha mego: *

Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.


Refren:
Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.


Słyszałem bowiem, jak wielu szeptało: *

«Trwoga jest dokoła!».

Gromadzą się przeciw mnie, *

zamierzając odebrać mi życie.


Refren:
Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.


Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, *

i mówię: «Ty jesteś moim Bogiem».

W Twoim ręku są moje losy, *

wyrwij mnie z rąk wrogów iprześladowców.


Refren:
Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 8, 12)


Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.


Ja jestem światłością świata,

kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.


Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.EWANGELIA (Mt 20, 17-28)


Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza


Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła.

On ją zapytał: «Czego pragniesz?».

Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?». Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował».

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.

Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».


Oto słowo Pańskie.
Prasa katolicka
Wróć do spisu treści